Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Погребални услуги. Изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-25 още

Предоставяне на здравни услуги в областта на остеопатия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-25 още

Оценяване на здравния риск при употреба на химични вещества. Изисквания за предоставяне на обучение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-25 още

Татуиране. Безопасност и хигиенни практики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-25 още

Ангажираност на пациент към здравна грижа. Минимални изисквания за грижа, насочена към човек

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-25 още

Центрове за обслужване и връзка с клиенти. Част 1: Изисквания за центровете за обслужване и връзка с клиенти (ISO 18295-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-25 още

Центрове за обслужване и връзка с клиенти. Част 2: Изисквания за използване на услугите на центрове за обслужване и връзка с клиенти (ISO 18295-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-25 още

Указания за консултантски услуги за управление (ISO 20700:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-25 още

Трансгранична търговия със стоки втора употреба

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-25 още

Качество на грижи и подкрепа за възрастни хора

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-25 още

Услуги за подпомагане на предприятията. Услуги за подпомагане и консултиране на малките предприятия. Терминология, качество и изпълнение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-25 още