Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Транспортьори с колички за леярски форми. Основни параметри

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-14 още

Сменяеми контейнери за комбиниран транспорт. Сменяеми контейнери с възможност за подреждане, тип С 745-S 16. Размери, изисквания за проектиране/разработване и изпитване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Сменяеми контейнери за комбиниран транспорт. Сменяеми контейнери с възможност за подреждане, тип A 1371. Размери, изисквания за проектиране/разработване и изпитване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Сменяеми контейнери. Термични сменяеми контейнери от клас С. Размери и основни изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Сменяеми контейнери. Термични сменяеми контейнери от клас А. Размери и основни изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Колела и ролки. Речник, препоръчителни означения и многоезичен речник

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Колела и ролки. Методи и апаратура за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Колела и ролки. Колела за мебели. Изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Колела и ролки. Колела за мебели. Колела за въртящи се столове. Изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Колела и ролки. Колела и ролки за ръчно задвижвани съоръжения, използвани на обществени места

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Колела и ролки. Колела за болнично легло

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Колела и ролки. Колела и ролки за прилагане до 1,1 m/s (4 km/h)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Колела и ролки. Колела и ролки за прилагане над 1,1 m/s (4 km/h) и до 4,4 m/s (16 km/h)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Обезопасяване на товара на товарни автомобили. Точки за закрепване на товарите при превоз с товарни автомобили. Минимални изисквания и изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Обезопасяване на товара на товарни автомобили. Покривала. Част 1: Минимални изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Обезопасяване на товара на товарни автомобили. Покривала. Част 2: Минимални изисквания при покриване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-14 още

Обезопасяване на товара на пътни превозни средства. Конструкция на каросерията на товарни автомобили. Минимални изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-14 още

Сменяеми контейнери. Маркировка. Част 1: Маркировка и идентификация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-14 още