Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Оборудване прокатно. Станове прокатни за блокове и профили. Типове и основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Пружини винтови цилиндрични на натиск и опън от стомана с кръгло сечение. Класификация и основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Инструменти спомагателни към фрезови машини. Типове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Инструменти спомагателни за едновретенни револверни стругови автомати (прътови). Типове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Машини пробивни минни ръчни (борки). Типове и основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Инструменти абразивни. Измерване твърдостта по пясъкоструен метод

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Пружини винтови цилиндрични. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Резба метрична. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Резба метрична. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Фрези зъбонарезни дискови. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Втулки кондукторни постоянни с борд. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Втулки кондукторни постоянни. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Втулки кондукторни междинни. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Втулки кондукторни междинни с борд. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Втулки кондукторни. Типове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Дорници с конусна опашка с лапка за насадни фрези с надлъжен шпонков канал. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Машина заточваща за дърворежещи инструменти. Основни параметри и размери и норми на точност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Клинове за закрепване на инструменти с конусни опашки чрез преходни втулки. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още