Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пастьоризатори тунелни с непрекъснато действие за хранителната промишленост. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 3 още

Бланшори водни. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 3 още

Машини за бутилиране на хранителни течности. Общи технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 3 още

Машини за бутилиране на хранителни течности. Общи технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 3 още

Машини за миене и за миене и сортиране на плодове и зеленчуци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 3 още

Машини за миене и за миене и сортиране на плодове и зеленчуци

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 3 още

Машини за затваряне на консервни кутии. Общи технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 3 още

Апарати за производство на сиренни зърна. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 3 още

Апарати топлообменни пластинчати за хранителни течности. Типове, основни параметри и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 3 още

Машина за рязане на плодове и зеленчуци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 3 още

Машина за рязане на плодове и зеленчуци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 3 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за оформяне на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 3 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за автоматично разделяне на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 3 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Междинни шкафове за втасване на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 3 още

Машини за обработка на хранителни продукти. Машини с циркулярен трион. Безопасност и хигиенни изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 3 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини с лентов трион. Изисквания за безопасност и за хигиена

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 3 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за мелене на месо. Изисквания за безопасност и хигиена

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 3 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за одиране, смъкване на кожата и машини за очистване на кожата. Изисквания за безопасност и хигиена

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 3 още