Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи (IEC 60061-1:1969/A62:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-54 още

Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт

20.20 Начало на разработване на работен документ

ТК-67 още

Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-28 още

Течни горива. Определяне на специфичната топлина на изгаряне чрез калориметрична бомба

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-67 още

Антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Основни понятия. Класификация на агресивните среди

20.00 Нов проект, регистриран в работната програма

ТК-5 още

Битови нагревателни уреди, работещи на течно гориво гориво. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-8 още

Битови нагревателни уреди, работещи на течно гориво гориво. Част 2: Пещи на течно гориво с изпарителни горелки

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-8 още

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционни стомани с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Непрекъснато горещовалцувани лента и дебел/тънък лист, нарязан от широка лента от нелегирани и легирани стомани. Допустими отклонения от размерите и формата

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 1: Списък на неръждаемите стомани

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 2: Технически условия на доставка за тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 3: Технически условия на доставка за полупродукти, пръти, валцдрат, тел, профили и калибровани продукти от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и преработвателни предприятия

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за захранване на машини и устройства за непрекъснат транспорт

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 3: Специфични изисквания за машини за раздробяване и смилане

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 4: Специфични изисквания за сортировъчни машини

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още