Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт

20.20 Начало на разработване на работен документ

ТК-67 още

Антикорозионна защита на строителни конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Основни понятия. Класификация на агресивните среди

20.20 Начало на разработване на работен документ

ТК-5 още

Битови нагревателни уреди, работещи на течно гориво. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-8 още

Битови нагревателни уреди, работещи на течно гориво. Част 2: Печки на течно гориво с изпарителни горелки

40.60 Край на общественото допитване

ТК-8 още

Непрекъснато горещовалцувани лента и дебел/тънък лист, нарязан от широка лента от нелегирани и легирани стомани. Допустими отклонения от размерите и формата

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-17 още

Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 1: Списък на неръждаемите стомани

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 2: Технически условия на доставка за тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 3: Технически условия на доставка за полупродукти, пръти, валцдрат, тел, профили и калибровани продукти от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и преработвателни предприятия

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за захранване на машини и устройства за непрекъснат транспорт

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 3: Специфични изисквания за машини за раздробяване и смилане

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 4: Специфични изисквания за сортировъчни машини

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 5: Специфични изисквания за машини за почистване, рециклиране, сортиране и утаяване

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 6: Специфични изисквания за подвижни машини

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-100 още

Стомана за предварително напрягане. Част 1:Тел

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Стомана за предварително напрягане. Част 2: Въжета

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Стомана за предварително напрягане. Част 3: Пръти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още