Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на отоплителни системи. Част 3: Устройства за регулиране на електрически отоплителни системи. Модули М3-5, 6, 7, 8

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-41 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-53: Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за сауна (IEC 60335-2-53:2011/A1:201X)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-53: Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за сауна и инфрачервени камери

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-53: Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за сауна

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-81: Специфични изисквания за отоплители за крака и нагревателни килимчета за крака

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-81: Специфични изисквания за отоплители за крака и нагревателни килимчета за крака

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-81: Специфични изисквания за отоплители за крака и нагревателни килимчета за крака

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-81: Специфични изисквания за отоплители за крака и нагревателни килимчета за крака

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни eлектрически уреди. Правила за изпитване за определяне на излъчването на шум във въздуха. Част 2-2: Специфични изисквания за вентилаторни отоплителни уреди

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-6 още

Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на системи за отопление. Част 3: Устройства за регулиране на електрически системи за отопление. Модули М3-5, 6, 7, 8

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-41 още

Отоплителни системи в сгради. Проектиране и монтиране на директни електрически отоплителни системи за помещения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Отоплителни уреди на различно твърдо гориво за затопляне на сауна. Изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Системи за управление на електрическия товар за битови електрически уреди за помещения, акумулиращ тип. Метод за измерване на работните характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още

Електрически отоплителни уреди за помещения, отоплителни уреди под пода, работни характеристики. Определения, метод за изпитване, оразмеряване и означения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още

Електрически отоплителни уреди за помещения, отоплителни уреди под пода, работни характеристики. Определения, метод за изпитване, оразмеряване и означения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови електрически одеяла. Методи за измерване на работните характеристики (IEC 60299:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-106: Специфични изисквания за нагрявани килими и за нагряващи устройства за отопление на помещения монтирани под подвижни подови покрития (IEC 60335-2-106:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30: Специфични изисквания за отоплителни уреди за помещения (IEC 60335-2-30:2009/A1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още