Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2: Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи почистващи уреди (IEC 60335-2-2:2019)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2: Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи почистващи уреди

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-1: Специфични изисквания за прахосмукачки

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-20: Специфични изисквания за уреди за мокро почистване на твърди подове

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Уреди за почистване на повърхности. Част 4: Безшнурови прахосмукачки за сухо почистване за битова и подобна употреба. Методи за измерване на работните характеристики (IEC 62885-4:2020/AMD1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Водоструйни машини с високо налягане. Безопасност. Част 1: Водоструйно устройство за високо налягане

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Водоструйни машини с високо налягане. Безопасност. Част 2: Маркучи за високо налягане, тръбопроводи и съединители

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Водоструйни машини с високо налягане. Безопасност. Част 3: Устройство за пръскане под високо налягане

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Уреди за почистване на повърхности. Част 7: Роботи за сухо почистване за битова или подобна употреба. Методи за измерване на работните характеристики

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Машини за почистване и предварително обработване на повърхнини на индустриални продукти с течности или пари. Част 2: Безопасност на машини, използващи почистващи течности на база вода

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Машини за почистване и предварително обработване на повърхнини на индустриални продукти с течности или пари. Част 3: Безопасност на машини, използващи възпламеними почистващи течности

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Машини за почистване и предварително обработване на повърхнини на индустриални продукти с течности или пари. Част 4: Безопасност на машини, използващи халогенни разтворители

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Изисквания за проектиране и изпитване на прахосмукачки за използване в потенциално експлозивни атмосфери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Водоструйни машини за високо налягане. Изисквания за безопасност. Част 1: Машини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-2 още

Водоструйни машини за високо налягане. Изисквания за безопасност. Част 2: Маркучи, тръбопроводи и съединения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Прахосмукачки за битова употреба. Част 1-1: Прахосмукачки за сухо почистване. Методи за измерване на работни характеристики (IEC 60312-1:2010, с промени + A1:2011, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Прахосмукачки за битова употреба. Част 1: Прахосмукачки за сухо почистване. Методи за измерване на работни характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-10: Специфични изисквания за машини за лъскане на пода и мокро почистване (IEC 60335-2-10:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още