Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2: Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи почистващи уреди (IEC 60335-2-2:2019)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Прахосмукачки за битова употреба. Част 1-1: Прахосмукачки за сухо почистване. Методи за измерване на работни характеристики (IEC 60312-1:2010, с промени + A1:2011, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-10: Специфични изисквания за машини за лъскане на пода и мокро почистване (IEC 60335-2-10:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-10: Специфични изисквания за машини за лъскане на пода и мокро почистване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2: Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи почистващи уреди (IEC 60335-2-2:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2: Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи почистващи уреди (IEC 60335-2-2:2009/A1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-69: Специфични изисквания за прахосмукачки за мокро и сухо почистване, включително задвижвана с електроенергия четка, с търговско предназначение (IEC 60335-2-69:2012, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-72: Специфични изисквания за машини за обработване на пода, със или без тягово задвижване, с търговско предназначение (IEC 60335-2-72:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-79: Специфични изисквания за машини за почистване с високо налягане и машини за почистване с пара (IEC 60335-2-79:2012, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Прахосмукачки и прахоуловители, осигуряващи ниво на защита Dc за събиране на леснозапалим прах. Специфични изисквания (IEC 62784:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Уреди за почистване на повърхности. Част 3: Уреди за мокро почистване на килими. Методи за измерване на работните характеристики (IEC 62885-3:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-1: Специфични изисквания за прахосмукачки (IEC 60704-2-1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Уреди за почистване на повърхности. Част 4: Безшнурови прахосмукачки за сухо почистване за битова и подобна употреба. Методи за измерване на работните характеристики (IEC 62885-4:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Уреди за почистване на повърхности. Част 5: Машини за почистване с високо налягане и машини за почистване с пара. Методи за измерване на работните характеристики (IEC 62885-5:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Уреди за почистване на повърхности. Част 8: Прахосмукачки за сухо почистване с търговско предназначение. Методи за измерване на работните характеристики (IEC 62885-8:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Уреди за почистване на повърхности. Част 9: Машини за обработване на под със или без тягово задвижване, с търговско предназначение. Методи за измерване на работните характеристики (IEC 62885-9:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Автоматични машини за обработване на под за търговски цели. Специфични изисквания (IEC 63327:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Уреди за почистване на повърхности. Част 6: Уреди за мокро почистване на твърди настилки за битова и подобна употреба. Методи за измерване на работните характеристики (IEC/ASTM 62885-6:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още