Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-37: Специфични изисквания за електрически фритюрници с търговско предназначение

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-39: Специфични изисквания за електрически многофункционални тигани за готвене с търговско предназначение

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-39: Специфични изисквания за електрически многофункционални тигани за готвене с търговско предназначение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-42: Специфични изисквания за електрически фурни с принудителна конвекция, уреди за готвене с пара и фурни с конвекция на пара с търговско предназначение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-42: Специфични изисквания за електрически фурни с принудителна конвекция, уреди за готвене с пара и фурни с конвекция на пара с търговско предназначение

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-48: Специфични изисквания за електрически грилове и тостери с търговско предназначение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-9: Специфични изисквания за грилове, тостери и подобни преносими уреди за готвене (IEC 60335-2-9:2019)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-9: Специфични изисквания за грилове, тостери и подобни преносими уреди за готвене

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини (IEC 60335-2-14:2006/A1:2008)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-23: Специфични изисквания за уреди за поддържане на кожата и косата

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-39: Специфични изисквания за електрически многофункционални тигани за готвене с търговско предназначение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-60: Специфични изисквания за вихрови вани и душове

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Електрически уреди за подготовка на храна. Методи за измерване на работните характеристики

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-15: Специфични изисквания за уреди за раздробяване на хранителни отпадъци

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Домакински и подобни електрически уреди за готвене на ориз - Методи за измерване на характеристиките

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още