Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Съдове за готвене. Тенджери за готвене под налягане за употреба в домашни условия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-22 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 12: Протокол от изпитване на системи с отворени дюзи за търговски фритюрници и уреди за пържене с мазнина

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю. Част 1: Барбекюта, използващи твърди горива. Изисквания и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-51 още

Газови готварски уреди. Част 1: Общи изисквания за безопасност

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-8 още

Газови готварски уреди. Част 2-1: Специфични изисквания. Открити горелки и горелки за уок тигани

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-8 още

Газови готварски уреди. Част 2-2: Специфични изисквания. Фурни

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-8 още

Газови готварски уреди. Част 2-4: Специфични изисквания. Съдове за пържене

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-8 още

Битови газови уреди за готвене. Част 1-1: Безопасност. Общи положения

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-8 още

Битови газови уреди за готвене. Част 1-4: Безопасност. Уреди с една или повече горелки с автоматична система за управление на горелката

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Битови газови уреди за готвене. Част 2-1: Рационално използване на енергията. Общи положения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-8 още

Битови газови уреди за готвене. Част 2-2: Рационално използване на енергията. Уреди с фурни с принудителна конвекция и/или с грилове

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-8 още

Спецификации за уреди, предназначени за втечнен въглеводороден газ. Самостоятелни печки, включително и такива с грил за работа на открито

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Метод за измерване за оценка на съвместимостта на индукционния котлон и съдовете за готвене

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Електрически фурни с принудителна конвекция, котлони на пара и комбинирани фурни за професионална употреба. Методи за изпитване за измерване на производителността за професионална употреба. Методи за изпитване за измерване на характеристиките

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-36: Специфични изисквания за готварски печки, фурни, котлони и нагревателни елементи с търговско предназначение

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-36: Специфични изисквания за готварски печки, фурни, котлони и нагревателни елементи с търговско предназначение

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-38: Специфични изисквания за скари и грилове с търговско предназначение

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-38: Специфични изисквания за скари и грилове с търговско предназначение

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още