Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-49: Специфични изисквания за електрически уреди с търговско предназначение за запазване на храна и съдове топли

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-119: Специфични изисквания за електрически уреди за вакуумно пакетиране с търговско предназначение

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-119: Специфични изисквания за електрически уреди за вакуумно пакетиране с търговско предназначение

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-6 още

Методи за изчисляване на работните характеристики на роботи за битово и подобно използване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Електрически четки за зъби. Методи за измерване на работните характеристики

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Стандарт за изпитване на хладилни уреди за използване при децентрализирано производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (извън мрежата) или със захранване от мрежа с много ниско напрежение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Арматура санитарно-техническа. Смесители за електрически водонагреватели

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-83 още

Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и подобни цели. Надеждност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Специфични правила за рутинни изпитвания за уреди от областта на приложение на EN 60335-1

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още

Битови електрически и електронни уреди и офис устройства/съоръжения. Измерване на ниската консумация на енергия (IEC 62301:2011, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Електрически и електронни битови и офис устройства. Измерване на консумацията от захранващата мрежа при режим на готовност на периферни устройства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Електрически и електронни битови и офис устройства. Измерване на консумацията от захранващата мрежа при режим на готовност на периферни устройства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:1991/A1:1994 (MOD))

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:1991/A2:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:1991, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още