Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Съоръжения за управление на движението. Светлинни устройства за предупреждение и безопасност

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движение по пътищата. Спецификации

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Процедури за оценяване на дългосрочните характеристики. Част 1: Акустични характеристики

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движение по пътищата. Устойчивост: Декларация за ключови индикатори на характеристиките (KPIs)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Методи за изпитване за определяне на акустичните експлоатационни показатели. Част 1: Присъщи характеристики на звукопоглъщането в условия на дифузно звуково поле

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Метод за изпитване за определяне на акустичните експлоатационни показатели. Част 2: Присъщи характеристики на изолацията от въздушен шум в условия на дифузно звуково поле

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Методи за изпитване за определяне на акустичните експлоатационни показатели. Част 3: Стандартизиран звуков спектър на шума от движението по пътищата

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Метод за изпитване за определяне на акустичните експлоатационни показатели. Част 4: Присъщи характеристики. Стойности на дифракцията на звука, определени на място

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Метод за изпитване за определяне на акустичните експлоатационни показатели. Част 5: Присъщи характеристики. Стойности на отражението на звука в условия на пряко въздействие от звуково поле, измерени на място

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Метод за изпитване за определяне на акустичните експлоатационни показатели. Част 6: Присъщи характеристики. Стойности на въздушната звукоизолация в условия на пряко въздействие от звуково поле, измерени на място

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Неакустични експлоатационни характеристики. Част 1: Методи за определяне на механични характеристики и устойчивост

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Неакустични експлоатационни характеристики. Част 2: Методи за определяне на характеристиките на обща безопасност и опазване на околната среда

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-68 още

Пътни знаци. Размери и шрифт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-68 още

Конструкции пътни. Основни технически изисквания и методи за изпитване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-68 още

Знаци пътни километрични

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-68 още

Шахти кабелни за съобщителни канални мрежи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-57 още

Съоръжения за управление на движението. Предупредителни и обезопасяващи светлинни устройства

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-68 още

Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави

60.60 Публикуван стандарт

ТК-68 още