Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 16: Иносване чрез гуми с шипове

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на разпределението по размер на частиците

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 22: Деформация от натоварване при преминаване на колела

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 26: Коравина

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 33: Подготовка на пробни тела чрез валцуващ уплътнител

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 35: Приготвяне на смеси в лаборатория

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 47: Определяне на съдържанието на пепел в естествен асфалт

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-68 още

Хидравлични свързващи вещества за пътища. Част 3: Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

50.60 Край на гласуването

ТК-4 още

Хранителни продукти. Определяне на следи от елементи. Част 1: Определяне на общото съдържание на живак в хранителни продукти чрез атомно абсорбционна спектрометрия (AAS) със студена пара след разлагане под налягане

40.60 Край на общественото допитване

ТК-32 още

Бетонни настилки. Част 5: Определяне на сцеплението на дюбели за използване в бетонни настилки

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-68 още

Бетонни настилки. Част 6: Метод за изпитване за определяне на якостта на разкъсване при опън на бетон в цилиндрични дискове

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-68 още

Бетонни настилки. Част 1: Материали

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-68 още

Бетонни настилки. Част 2: Функционални изисквания за бетонни настилки

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-68 още

Горещо полагани материали за уплътняване на фуги. Част 3: Метод за изпитване за определяне на проникване и възстановяване (еластичност)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Горещо полагани материали за уплътняване на фуги. Част 4: Метод за изпитване за определяне на съпротивление на топлина. Промяна на стойността на проникване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Горещо полагани материали за уплътняване на фуги. Част 5: Метод за изпитване за определяне на устойчивостта на протичане

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Материали за пътна маркировка. Част 3: Активни пътни кабари: експлоатационни изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Подложни пластове за студено и горещо полагани материали за уплътняване на фуги. Част 1: Определяне на хомогенност

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още