Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изпълнение на специални геотехнически работи. Шпунтови стени, комбинирани шпунтови стени, едромодулни стени

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-2 още

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Характеристики на земната основа

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 3: Геотехнически конструкции

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Геотехнически мониторинг чрез полеви инструменти. Част 8: Измерване на натоварванията: Сензори за натоварване (ISO/FDIS 18674-8:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част 16: Изпитване на срязване на сондажен отвор (ISO/FDIS 22476‑16:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Изпитване на геотехнически конструкции. Част 2: Изпитване на пилоти: изпитване на статично натоварване на опън (ISO 22477-2:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-55 още

Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на якостта на срязване в едноплоскостен апарат

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Методи за определяне на водоразтворими соли и на техните компоненти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Методи за определяне на органични вещества

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Методи за лабораторно определяне на пропадането

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Строителни конструкции и земна основа. Основни положения за изчисляване

90.99 Стандарт, предложен за отмяна

ТК-0/ПС-35 още

Почви строителни. Определяне на околното триене с фрикциометър

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Определяне на еластичния и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Определяне обемната плътност и водното съдържание с повърхнинни радиоизотопни плътномери и влагомери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Определяне на обемна плътност с радиоизотопни плътномери, използващи проникващо излъчване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на модула на еластичност чрез натоварване с кръгла щампа

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Определяне на обемна плътност и водно съдържание с дълбочинни радиоизотопни плътномери и влагомери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още