Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Приложения на осветлението. Аварийно и евакуационно осветление

40.60 Край на общественото допитване

ТК-54 още

Горива твърди. Въглища лигнитни кафяви и антрацитни. Разделяне на стадии и класи по степен на въглефикация въз основа на отражателната способност на хуминита и витрината

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-51 още

Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни на лампи и осветители. Част 3: Представяне на данни за аварийно и евакуационно осветление на работни места

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Железопътна техника. Електрическо осветление за подвижен състав в системите за обществен транспорт. Част 1: Тежък железопътен възел

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Системи за електрическо осветление за подвижен състав в системите за обществен транспорт. Част 2: Градски релсов транспорт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още

Безопасност на машини. Осветление, вградено в машини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Приложения на осветлението. Аварийно и евакуационно осветление

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-54 още

Ергономичност на взаимодействието човек-система. Част 610: Въздействие на светлината и осветлението върху потребителите на интерактивни системи (ISO/TR 9241-610:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 274 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 274 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 274 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 159/SC 4 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 274 още