Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Уредби сметопроводни за жилищни сгради. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Горива твърди. Въглища лигнитни кафяви и антрацитни. Разделяне на стадии и класи по степен на въглефикация въз основа на отражателната способност на хуминита и витрината

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-51 още

Енергийни характеристики на сгради. Енергийни изисквания за осветление. Част 1: Спецификации, модул М9

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Енергийни характеристики на сгради. Енергийни изисквания за осветление. Част 2: Обяснение и обосновка на ЕN 15193-1, модул М9

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Енергийни характеристики на сгради. Основни принципи за пакета от стандарти за енергийни характеристики на сгради (EPB)

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Подробни технически правила за пакета от стандарти за енергийни характеристики на сгради (EPB)

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-61 още