Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Строителни подемници за хора и материали с вертикално направлявани кабини

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-66 още

Безопасност на транспортни ленти за зимни спортове или развлекателни дейности

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 3: Електрически и хидравлични малки товарни асансьори

40.60 Край на общественото допитване

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване само на товари. Част 31: Асансьори, достъпни само за товари

40.60 Край на общественото допитване

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 41: Вертикалноповдигащи платформи, предназначени за хора с ограничена подвижност

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 42: Вертикалноповдигащо устройство със затворено превозно средство, предназначено за хора, включително за хора с ограничена подвижност

40.60 Край на общественото допитване

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 43: Асансьори за кранове

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 44: Подемни съоръжения във вятърни турбини

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални приложения за пътнически и товаропътнически асансьори. Част 76: Евакуиране на хора с увреждания, използващи асансьори

40.60 Край на общественото допитване

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Съществуващи асансьори. Част 82: Правила за подобряване на достъпността на съществуващи асансьори за пътници, включително за хора с увреждания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-66 още

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Съществуващи асансьори. Част 83: Правила за подобряване на устойчивостта на злонамерено разрушаване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-66 още

Енергийни характеристики на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Част 1: Измерване на енергията и проверка (ISO 25745-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-66 още

Енергийни характеристики на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Част 2: Изчисляване на енергията и класификация на асансьори. Изменение 1: Експресни зони (ISO 25745-2:2015/Amd 1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-66 още

Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 1: Правила за безопасност за конструиране и монтиране на пътнически и товаропътнически асансьори

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-66 още

Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 2: Правила за проектиране, изчисляване, изследване и изпитване на съставни части на асансьор

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-66 още

Стоманени телени въжета за асансьори. Минимални изисквания (ISO 4344:2022)

60.00 Подготовка за публикуване

Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания към електрообзавеждането

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Техника на безопасността. Асансьори електрически. Устройства предпазни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още