Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Комуникационни системи за средства за измерване. Част 2: Кабелна M-Bus комуникация. Изменение 1

40.60 Край на общественото допитване

ТК-28 още

Уреди за измерване на електрическа енергия. Част 4: Специфични изисквания. Статични електромери за активна енергия при постоянно напрежение (индекси за клас A, B, C)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Общи изисквания, изпитвания и условия на изпитване. Част 31: Изисквания за безопасност и изпитвания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 5-3: Ниво за предаване на данни при използване на DLMS/COSEM

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-1: Система за идентификация на обекти (OBIS)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-2: Класове интерфейс COSEM

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Уреди за измерване на електрическа енергия. Изпитвателно оборудване, методики и процедури. Част 1: Блокове за изпитване на стационарни уреди за измерване (MTU) (IEC 62057-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-79 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-43: Защити за безопасност. Защита срещу свръхток

50.60 Край на гласуването

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-52: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Проводникови системи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-559: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Други съоръжения - изменение на точка 551

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-57: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Стационарни акумулаторни батерии

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-701: Изисквания за уредби или места със специално предназначение. Помещения за бани с вана или душ

40.60 Край на общественото допитване

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-701: Изисквания за уредби или места със специално предназначение. Помещения за бани с вана или душ

50.60 Край на гласуването

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-706: Изисквания за уредби или места със специално предназначение. Токопроводими места с ограничено движение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-708: Изисквания за уредби или за места със специално предназначение. Паркове за каравани, паркове за къмпинги и подобни места

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-710: Изисквания за уредби или места със специално предназначение. Места с медицинско предназначение

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-710: Изисквания за уредби или места със специално предназначение. Места с медицинско предназначение

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-711: Изисквания за уредби и за места със специално предназначение. Временни електрически уредби за изложби за развлекателни цели

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-49 още