Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-60 още

Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Системи за доставяне на газ. Регулиране на налягането на газови инсталации на обслужващи линии. Функционални изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Системи за доставяне на газ. Регулиране на налягането на газови инсталации на обслужващи линии. Функционални изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Системи за доставяне на газ. Регулиране на налягането на газови инсталации на обслужващи линии. Функционални изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Газова инфраструктура. Изпитване под налягане, процедури за въвеждане в експлоатация и извеждане от експлоатация. Функционални изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-60 още

Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 1: Преобразуване на обема

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 2: Преобразуване на енергията

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 3: Flow компютър

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Разходомери за газ. Ротационни разходомери за газ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Разходомери за газ. Диафрагмени разходомери за газ

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-60 още

Ултразвукови битови разходомери за газ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Предпазни устройства и устройства за управление за горелки и уреди, захранвани с газообразни или течни горива. Управляващи функции в електронните системи. Методи за класифициране и оценяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Системи за газоснабдяване. Инсталиране на газопроводи с работно налягане по-голямо от 0.5 bar за промишлени инсталации и по-големи от 5 bar за промишлени и непромишлени инсталации. Част 2: Подробни функционални изисквания за подготовка за въвеждане в експлоатация, работа и поддръжка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Щуцер за предпазни газови вентили за монтиране на метален маркуч, използван за свързване на битови газови уреди

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 1: Общи положения. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Разходомери за газ. Допълнителни функционални възможности

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Предпазни устройства и устройства за управление на горелки и уреди, захранвани с газообразни или течни горива. Функции за контрол в електронните системи. Функция за контрол на температурата

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още