Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 1: Термини и определения

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 3: Изисквания, условия на изпитване и методи за изпитване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 6: Изчисляване на технически характеристики при различни климатични условия

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-8 още

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните части/продуктите за вентилация на жилищни сгради. Част 8: Изпитване на характеристиките на агрегати за механична подаваща и смукателна вентилация без въздухопроводи (включително регенерация на топлина)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-41 още

Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 10: Клапи за управление на дим

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 1: Термини и определения

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-41 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 2: Условия на изпитване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-41 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 3: Методи за изпитване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-41 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 4: Изисквания

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-41 още

Климатизатори и агрегати за охлаждане на течности с изпарителни охлаждащи кондензатори и с електрически задвижвани компресори за охлаждане на помещения. Термини, определения, условия за изпитване, методи за изпитване и изисквания

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Измерване на дебита на въздуха на място. Методи

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 3: За нежилищни сгради. Изисквания за характеристиките на системите за вентилация и климатизация на помещения (модули М5-1, М5-4)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Вентилационни решетки. Аеродинамично изпитване на жалузийни решетки и клапи

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-41 още

Отоплителни системи и системи за водно охлаждане в сгради. Енергийна ефективност на промишлени и технически инсталации. Топлоизолация

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-41 още

Метод за изпитване за оценяване на характеристиките на средствата за очистване на газовата фаза на въздуха и устройства за обща вентилация. Част 3: Система за класификация за GPACD прилагани за обработка на външния въздух (ISO 10121-3:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-41 още

Указания за проектиране, избор и монтаж на вентилатори за защита на конструктивната цялост на затворени пространства чрез газови пожарогасителни инсталации (ISO/DIS 21805:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Пречистване на въздух и на други газове. Терминология

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-41 още

Охрана на труда. Инсталации вентилационни. Методи за аеродинамични изпитвания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още