Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 1: Термини и определения

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 3: Изисквания, условия на изпитване и методи за изпитване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 6: Изчисляване на технически характеристики при различни климатични условия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-8 още

Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 10: Клапи за управление на дим

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-1 още

Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 9: Едносекторни димоотводи

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-1 още

Вентилация на сгради. Измерване на дебита на въздуха на място. Методи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 3: За нежилищни сгради. Изисквания за характеристиките на системите за вентилация и климатизация на помещения (модули М5-1, М5-4)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Вентилационни решетки. Аеродинамично изпитване на жалузийни решетки и клапи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-41 още

Отоплителни системи и системи за водно охлаждане в сгради. Енергийна ефективност на промишлени и технически инсталации. Топлоизолация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-41 още

UV-C устройства. Информация за безопасност. Допустими граници за излагане на въздействие на човек

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-41 още

Въздушни филтри за общообменна вентилация. Част 3: Определяне на гравиметричната ефективност и съпротивлението на въздушния поток в зависимост от масата на уловения прах

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-41 още

Указания за проектиране, избор и монтаж на вентилатори за защита на конструктивната цялост на затворени пространства чрез газови пожарогасителни инсталации (ISO/DIS 21805:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Пречистване на въздух и на други газове. Терминология (ISO/DIS 29464:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-41 още

Охрана на труда. Инсталации вентилационни. Методи за аеродинамични изпитвания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Охрана на труда. Инсталации вентилационни. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скорост на движение на въздуха в работните помещения на сградите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Вентилация на сгради. Вентилационен въздухопровод. Изисквания към въздухопроводните съставни части за улесняване на техническото обслужване на въздухопроводните системи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Вентилационни въздухопроводи. Размери на кръгли фланци за обща вентилация

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-41 още