Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Антисеизмични устройства. Част 1: Общи правила за проектиране

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-0/ПС-35 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1-1: Общи правила и сеизмични въздействия

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1-2: Сгради

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради и мостове

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи, кули, мачти и комини

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 5: Геотехнически аспекти, фундаменти, подпорни и подземни конструкции

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Изолатори на вибрации и удари. Характеристики за уточняване на механична изолация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-82 още

Антисеизмични устройства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Основни правила, сеизмични въздействия и правила за сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Основни правила, сеизмични въздействия и правила за сгради

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още