Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Топлоизолационни продукти. Декларации за продукти по отношение на околната среда (EPD). Правила за категория на продукт (PCR), допълващи EN 15804 за продукти, произведени в заводски условия и формувани на място

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 3: За нежилищни сгради. Изисквания за характеристиките на системите за вентилация и климатизация на помещения (модули М5-1, М5-4)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-41 още

Топлоизолационни продукти. Оценяване на податливостта за развитие на мухъл. Лабораторен метод за изпитване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-61 още

Топлинни характеристики на сгради. Изпитване на място на завършени сгради. Част 1: Събиране на данни за изпитване на сумарни топлинни загуби

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-61 още

Топлинни характеристики на сгради. Изпитване на място на завършени сгради. Част 2: Анализ на данни в стационарно състояние за изпитване на съвкупната топлинна загуба

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-61 още

Топлинни характеристики на сгради. Изпитване на място на пробни конструкции на сгради.Част 1: Събиране на данни за изпитване на съвкупната топлинна загуба

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-61 още

Топлинни характеристики на сгради. Изпитване на място на пробни конструкции на сгради. Част 2: Анализ на данни в стационарно състояние за изпитване на съвкупната топлинна загуба

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-61 още

Отоплителни системи и системи за водно охлаждане в сгради. Енергийна ефективност на промишлени и технически инсталации. Топлоизолация

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-41 още

Топлоизолация и икономия на енергия в сградите. Метод за определяне на дълготрайността на залепване с лепящи ленти и адхезивни материали за установяване на херметически затворени слоеве при климатични условия, представителни за вътрешната среда

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 2: Числен метод за рамки. Изменение 1 (ISO 10077-2:2017/DAM 1:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на свойства при пренасяне на водни пари . Метод на чашата. Изменение 1.

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-61 още

Продукти за топлоизолация. Определяне на слягянето. Част 1: Насипна изолация за вентилирани подпокривни пространства, симулиращи циклична влажност и температура (ISO/FDIS 18393-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Енергийни нужди за отопление и охлаждане, вътрешни температури и осезаеми и латентни топлинни товари. Част 3: Изчислителни процедури за адаптивни елементи на сградната обвивка (ISO 52016-3:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-61 още

Характеристики на сгради. Откриване на неравномерности в сгради по отношение на топлина, въздухопропускливост и влага чрез инфрачервени методи. Част 1: Общи процедури (ISO 6781-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-61 още

Топлинни характеристики на строителни материали и съставни части. Принципи за определяне на топлинните свойства на влажни материали и съставни части

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на строителни материали. Използване на интерполативни формули във връзка с топлинно измерване на дебели пробни тела. Защитена гореща плоча и горещ поток. Апаратура за измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на прозорци, врати и изолиращи приспособления. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода гореща кутия. Част 2: Рамки

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още

Топлинни характеристики на прозорци, врати и изолиращи приспособления. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода гореща кутия. Част 4: Ролетни изолиращи приспособления

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още