Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Топлоизолационни продукти. Декларации за продукти по отношение на околната среда (EPD). Правила за категория на продукт (PCR), допълващи EN 15804 за продукти, произведени в заводски условия и формувани на място

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 3: За нежилищни сгради. Изисквания за характеристиките на системите за вентилация и климатизация на помещения (модули М5-1, М5-4)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-41 още

Лабораторен метод за изпитване. Оценяване на податливостта на топлоизолационни продукти за развитие на мухъл

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-61 още

Топлинни характеристики на сгради. Изпитване на място на завършени сгради. Част 1: Събиране на данни за изпитване на сумарни топлинни загуби

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Топлинни характеристики на сгради. Изпитване на място на завършени сгради. Част 2: Анализ на данни в стационарно състояние за изпитване на съвкупната топлинна загуба

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Топлинни характеристики на сгради. Изпитване на място на пробни конструкции на сгради.Част 1: Събиране на данни за изпитване на съвкупната топлинна загуба

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Топлинни характеристики на сгради. Изпитване на място на пробни конструкции на сгради. Част 2: Анализ на данни в стационарно състояние за изпитване на съвкупната топлинна загуба

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Отоплителни системи и системи за водно охлаждане в сгради. Енергийна ефективност на промишлени и технически инсталации. Топлоизолация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-41 още

Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 2: Числен метод за рамки. Изменение 1 (ISO 10077-2:2017/DAM 1:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Продукти за топлоизолация. Определяне на стареене чрез слягяне. Част 1: Аерирана насипна изолация за вентилирани подпокривни пространства, симулиращи циклична влажност и температура (ISO/DIS 18393-1:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-61 още

Топлоизолация на сгради. Отразяващи изолационни продукти. Определяне на топлинните характеристики (SO/FDIS 22097:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Енергийни нужди за отопление и охлаждане, вътрешни температури и осезаеми и латентни топлинни товари. Част 3: Изчислителни процедури за адаптивни елементи на сградната обвивка (ISO/DIS 52016-3:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-61 още

Характеристики на сгради. Откриване на неравномерности в сгради по отношение на топлина, въздухопропускливост и влага чрез инфрачервени методи. Част 1: Общи процедури (ISO/FDIS 6781-1:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-61 още

Топлинни характеристики на строителни материали и съставни части. Принципи за определяне на топлинните свойства на влажни материали и съставни части

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на строителни материали. Използване на интерполативни формули във връзка с топлинно измерване на дебели пробни тела. Защитена гореща плоча и горещ поток. Апаратура за измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на прозорци, врати и изолиращи приспособления. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода гореща кутия. Част 2: Рамки

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още

Топлинни характеристики на прозорци, врати и изолиращи приспособления. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода гореща кутия. Част 4: Ролетни изолиращи приспособления

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Кондициониране на влажностното равновесие при определени температурно-влажностни условия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още