Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Топлоизолационни продукти. Общи правила за оценяване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на механичните характеристики на мрежи от стъклени влакна като армировка за външни топлоизолационни комбинирани системи с мазилки (ETICS)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-61 още

Изолационни сандвич панели с двойна метална обшивка, произведени в заводски условия. Част 1: Самоносещи приложения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Изолационни сандвич панели с двойна метална обшивка, произведени в заводски условия. Спецификации. Част 2: Конструктивни приложения. Закрепвания и възможно използване за укрепване на отделни конструктивни елементи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти на основата на растителни влакна (VFBP), произведени в заводски условия

50.60 Край на гласуването

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за сгради. Вакуумни изолационни панели (VIP), произведени в заводски условия. Спецификация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Определяне на размери, правоъгълност и праволинейност на предварително изработени изолации за тръби. Изменение 1

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за промишлени инсталации. Определяне на коефициента на линейно топлинно разширение при температури под околната среда

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-61 още

Сградостроителство. Изолационни материали и изделия за фуги. Класификация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Строителни акустични материали на основата на полимери. Класификация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-82 още

Акустика. Определяне специфичното съпротивление на продухване от въздушен поток на порьозни материали

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-82 още

Акустика. Метод за определяне динамичния модул на еластичност на звукоизолационни материали

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-82 още

Въжета изолационни от стъклена и минерална вата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на строителни материали. Използване на интерполативни формули във връзка с топлинно измерване на дебели пробни тела. Защитена гореща плоча и горещ поток. Апаратура за измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на линейните размери на пробните тела

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на свойствата при пренасяне на водни пари

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на поведението при огъване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-61 още

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на поведението при срязване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-61 още