Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битуми и битумни свързващи вещества. Подготовка на проби за изпитване

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на кинематичен вискозитет

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на динамичен вискозитет чрез вакуумна капиляра

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Терминология

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 1: Метод RTFOT

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-67 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Правила за вземане на извадки

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-61 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на пенетрацията с игла

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Условия за ускорено продължително стареене в съд за стареене под налягане (PAV)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на комплексния модул на срязване и фазовия ъгъл. Реометър на динамично срязване (DSR)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на якостта при огъване чрез провисване. Ивичен реометър (BBR)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-67 още

Водонепропускливи продукти, прилагани в течна форма, за употреба под керамични облицовки, изпълнявани с лепила. Част 1: Съществени характеристики и AVCP

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-7 още

Залепени уплътнители. Част 1: Залепени уплътнители за остъкляване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-61 още

Битумни свързващи вещества. Определяне на поведението при разпадане и непосредственото сцепление на катионни битумни емулсии

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Геосинтетични прегради с пълнеж от глина. Определяне индекса на водния поток. Метод с пермеаметър (триаксиална клетка) с подвижни стени при постоянно водно налягане

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-44 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Декларация за продукта по отношение на околната среда. Правила за категория продукти за битумни и синтетични огъваеми мушами за (покривна) хидроизолация. Част 1: През целия експлоатационен срок

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Декларация за продукта по отношение на околната среда. Правила за категория продукти за битумни и синтетични огъваеми мушами за (покривна) хидроизолация. Част 2: Рамка за затваряне с опции

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Подложки за прекъснати покривни покрития. Процедура за изкуствено стареене

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Подложки за прекъснати покривни покрития и стени. Инструкции за монтаж и закрепване за изпитване на реакция на огън

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още