Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Бетон. Предпазващи състави. Технически изисквания

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 19: Определяне на електрическо съпротивление

50.60 Край на гласуването

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при разцепване на пробни тела

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Общи правила за готови бетонни продукти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и съответствие

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-5 още

Изпитване на торкретбетон. Част 3: Якост на опън при огъване (първа максимална, гранична и остатъчна) на пробни тела от греди, армирани с влакна

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-5 още

Устойчиво строителство. Декларации за продукти по отношение на околната среда. Правила за категория на продуктите бетон и бетонни елементи

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-5 още

Готови бетонни продукти. Съществени характеристики

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 1: Сравнителен бетон и сравнителен разтвор за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 15: Сравнителен бетон и метод за изпитване на химични добавки, видоизменящи вискозитета

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 6: Анализ с инфрачервени лъчи

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-5 още

Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 7: Химични добавки, намаляващи съсъхването. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-5 още

Естествени трошени добавъчни материали за огнеупорен бетон и строителен разтвор. Технически изисквания и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-5 още

Траверси стоманобетонни за трамвайни линии

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Улеи бетонни за отводняване на пътни насипи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Бетон. Метод за анализ на кородирал бетон

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-5 още

Бетон огнеупорен. Класификация, технически изисквания и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-5 още