Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне устойчивостта на износване (micro-Deval)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-5 още

Шистови и каменни продукти за прекъснато полагане на покриви и външни облицовки. Част 3: Спецификации за шистови и каменни продукти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Леки добавъчни материали за строителни работи. Характеристики

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1: Характеристики

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Скални материали за баластова призма на релсови пътища. Част 1: Характеристики

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Скални материали за баластова призма на релсови пътища. Част 2: Допълнителна информация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Смляна гранулирана доменна шлака за използване в бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-5 още

Добавъчни материали за строителни работи. Част 1: Характеристики

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне на зърнометричен състав. Метод чрез пресяване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още

Естествени трошени добавъчни материали за огнеупорен бетон и строителен разтвор. Технически изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Прах перлитов (перфил)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Тела скални за облицовка на минни рудоспусъци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Скали карбонатни млени за строителни цели

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Пясък кварцов

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Скални строителни материали. Вземане на средна проба

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Скални строителни материали. Методи за определяне на естествена влажност, водопопиваемост, водонасищане, коефициент на насищане и водоотдаване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Суровини глинести за производство на тухли и керемиди. Технически изисквания. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Плочи агломератни от скални материали с органични лепила

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още