Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Основни понятия. Класификация на агресивните среди

20.00 Нов проект, регистриран в работната програма

ТК-5 още

Изпитвания на строителни продукти за реакция на огън. Строителни продукти с изключение на подови покрития, изложени на топлинно въздействие от единичен горящ предмет

50.60 Край на гласуването

ТК-1 още

Изпитвания на строителни продукти за реакция на огън. Строителни продукти с изключение на подови покрития, изложени на топлинно въздействие от единичен горящ предмет

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Част 1: Ръководство за определяне на изпитвания чрез излужване и допълнителни етапи на изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Част 2: Изпитване с излугване на хоризонтална динамична повърхност

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Част 3: Хоризонтално изпитване чрез възходящо филтриране

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Терминология

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти: Оценяване на отделянето на опасни вещества. Анализ на неорганични вещества в елуати

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти: Оценяване на отделянето на опасни вещества. Разграждане с царска вода за последващ анализ на неорганични вещества

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Анализ на неорганични вещества в остатъци и елуати. Индуктивно съчетана плазмено оптична емисионна спектрометрия (ICP-OES)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Анализ на неорганични вещества, които се намират в остатъци и елуати. Анализ чрез индуктивно свързана плазмена масспектрометрия (ICP-MS)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Съдържание на неорганични вещества. Методи за анализ на остатъци в царска вода

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти: Оценяване на отделянето на опасни вещества. Съдържание на органични вещества. Методи за екстракция и анализ

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти: Оценяване на отделянето на опасни вещества. Анализ на органични вещества в елуатите

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти: Оценяване на отделянето на опасни вещества. Оценяване на дозата на излъченото гама-лъчение

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти: Оценяване на отделянето на опасни вещества. Определяне съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди (PAH) и на бензол, толуен, етилбензол и ксилени (BTEX). Газ хроматографски метод с масспектрометрично откриване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти: Оценяване на отделянето на опасни вещества. Определяне на остатъци от биоциди с помощта на LC-MS/MS

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Определяне на екотоксичност на елуати от строителни продукти

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-35 още