Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Окачени фасади. Въздухопроницаемост. Технически изисквания и класификация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още

Окачени фасади. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още

Окачени фасади. Устойчивост на натоварване от вятър. Изисквания за експлоатационни характеристики

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-96 още

Метални профили с термична преграда. Механични експлоатационни характеристики. Изисквания, проверка и изпитвания за оценяване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още

Самоносещи метални листове за покриви, външни обшивки и прегради. Определения и изисквания към продуктите

50.60 Край на гласуването

ТК-61 още

Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на огън. Част 12: Носещи зидани стени

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Окачени фасади. Устойчивост на междуетажно преместване. Метод за изпитване

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-96 още

Сгради едропанелни безскелетни. Фасадни фуги. Класификация и основни технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Топлинни характеристики на сгради. Въздухопропускливост на съставни части на сгради и елементи на сгради. Лабораторен метод за изпитване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Окачени фасади. Въздухопроницаемост. Технически изисквания и класификация

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-96 още

Окачени фасади. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-96 още

Окачени фасади. Водонепропускливост. Технически изисквания и класификация

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-96 още

Окачени фасади. Водонепропускливост. Лабораторно изпитване при статично налягане

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-96 още

Окачени фасади. Устойчивост на натоварване от вятър. Метод за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-96 още

Окачени фасади. Водонепропускливост. Лабораторно изпитване при динамични условия на въздушно налягане и пръскане с вода

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-96 още

Окачени фасади. Водонепропускливост. Изпитване на място

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-96 още

Окачени фасади. Устойчивост на натоварване от вятър. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-96 още

Окачени фасади. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-96 още