Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на топлопреминаване (U - стойност). Изчислителен метод

40.60 Край на общественото допитване

ТК-7 още

Производствени сгради на промишлени предприятия. Унификация на конструктивните параметри и конструктивните решения. Основни положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Предотвратяване на престъпни нарушения. Градско планиране и проектиране на сгради. Част 1: Определяне на специфични термини

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Подготовка за пускане в експлоатация на електрически, контролно-измервателни и управляващи системи в преработващата индустрия. Специфични фази и етапи (IEC 62337:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Предотвратяване на престъпления при проектиране и планиране на сгради. Част 7: Проектиране и управление на обществени транспортни съоръжения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 65/SC 65E още

60.60 Публикуван стандарт

TC 65/SC 65E още