Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Бои и лакове. Бои и лакове за вътрешни стени и тавани. Класификация

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-39 още

Бои и лакове. Лабораторен метод за определяне на отделянето на вещества, регламентирани като опасни, от покритията, при прекъснат контакт с вода

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-39 още

Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи от покрития върху дървени повърхности при външни условия. Част 14: Определяне на свойствата на опън на покривните филми

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-39 още

Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи от покрития върху дървени повърхности при външни условия. Част 2: Спецификация на експлоатационните показатели

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-39 още

Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи от покрития върху дървени повърхности при външни условия. Част 5: Оценяване на водопропускливост

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-39 още

Бои и лакове. Определяне на съдържанието на летливи органични съединения (VОС) и/или на полулетливи органични съединения (SVOC). Част 2: Газхроматографски метод (ISO 11890-2:2020/CD Amd 1 )

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-39 още

Бои и лакове. Стандартни пластини за изпитване (ISO/AWI 1514)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-39 още

Бои и лакове. Определяне на устойчивост на надраскване. Част 1: Метод с постоянно натоварване (ISO/FDIS 1518-1:2022)

50.60 Край на гласуването

ТК-39 още

Бои и лакове. Изпитване със затихващо махало (ISO 1522:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-39 още

Бои и лакове. Определяне на съдържанието на летливи органични съединения в емулсионни бои с ниско съдържание на летливи органични съединения (VOC) (ISO/DIS 17895)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-39 още

Бои и лакове. Определяне устойчивостта на лаковобояджийски покрития на действието на абразивни частици. Част 2: Изпитване на единичен удар с направлявано ударно тяло (ISO/DIS 20567-2:2022)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-39 още

Бои и лакове. Покрития, получени чрез електроотлагане. Част 10: Защита на ръбовете (ISO 22553-10:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-39 още

Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 1: Метод с пикнометър (ISO/FDIS 2811-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-39 още

Бои и лакове. Определяне на плътност. Част 3: Осцилационен метод (ISO/DIS 2811-3)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-39 още

Определяне на пламната температура. Метод за определяне на пламване/непламване и на пламната температура в малък апарат със затворен тигел (ISO 3679:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-67 още

Бои и лакове. Речник (ISO/FDIS 4618:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-39 още

Бои и лакове. Изпитване на опън за определяне на адхезията (ISO/DIS 4624:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-39 още

Бои и лакове. Оценяване на разрушаването на покрития. Определяне на количеството и размера на дефектите и интензитета на еднообразните изменения на външния вид. Част 10: Оценяване на степента на нишковидна корозия (ISO/DIS 4628-10:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-39 още