Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Бои и лакове. Корозионна защита чрез защитни лаковобояджийски системи. Оценяване на порестост на сух филм (ISO/NP 29601)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-39 още

Автомобили товарни. Боядисване. Технически изисквания. Правила за приемане и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 1: Общо въведение (ISO 12944-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 2: Класификация на околните среди (ISO 12944-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 3: Правила при проектиране (ISO 12944-3:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 4: Видове повърхност и подготовка на повърхността (ISO 12944-4:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 5: Защитни лаковобояджийски системи (ISO 12944-5:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 6: Лабораторни методи за определяне на експлоатационните показатели (ISO 12944-6:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 7: Изпълнение и надзор на лаковобояджийските работи (ISO 12944-7:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 8: Разработване на спецификации за нова работа и поддръжка (ISO 12944-8:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Бои и лакове. Покрития с добавки за намаляване на триенето, нанесени върху вътрешната страна на крайбрежни и отдалечени от брега стоманени тръбопроводи за пренос на некорозивни газове (ISO 15741:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Оценяване и критерии за приемане на адхезия/кохезия (якост на разрушаване) на лаковобояджийско покритие. Част 1: Изпитване на опън (ISO 16276-1:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Оценяване и критерии за приемане на адхезия/кохезия (якост на разрушаване) на лаковобояджийско покритие. Част 2: Изпитване чрез решетъчни нарези и изпитване на Х нарези (ISO 16276-2:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Бои и лакове. Корозионна защита чрез използване на защитни лаковобояджийски системи. Методи за изпитване за оценяване на порьозност в сух филм и изразяване на резултатите (ISO 29601:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на повърхността. Част 2: Степени на предварителна подготовка на покрити стоманени повърхности след почистване на предшестващите покрития върху локализирана повърхност (ISO 8501-2:1994). Стандартът се предлага в оригинал на хартиен носител: ISO 8501-2:1994, има фотографии - стойност 198 швейцарски франка (CHF)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-39 още

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Измерване и критерии за приемане на дебелината на сухия филм върху грапави повърхности (ISO 19840:2012)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-39 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 35/SC 14 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 35/SC 14 още