Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване. Част 2: Профили от PVC-U, покрити с фолиа, залепени с лепила

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Предварително изготвени покривни принадлежности. Част 1: Непрекъснати пластмасови покривни осветления. Спецификация на продукта и методи за изпитване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-61 още

Композити, изработени от материали на основата на целулоза и термопласти (обикновено наричани дървесно-полимерни композити (WPC) или композити с естествени влакна (NFC)). Част 5: Изисквания за профили и плочи за облицоване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Профили гумени плътни неформувани

60.60 Публикуван стандарт

ТК-76 още

Сепаратори микропорести синтеровани стартерни от поливинилхлорид

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Изделия от поливинилхлорид, споявани с високочестотен ток, горещ клин, горещ въздух

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Опаковки транспортни издувни от пластмаса. Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Сепаратори микропорести синтеровани тягови от поливинилхлорид

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Настилка подова каучукова

60.60 Публикуван стандарт

ТК-76 още

Профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Профили от PVC-U със светла повърхност без покритие

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Пластмасови сигнални приспособления за подземни кабели и тръбопроводи с визуални характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмаси. Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за приложение в строителството. Част 1: Означаване на профили от PVC-U

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Пластмаси. Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за приложение в строителството. Част 2: Профили от PVC-U и от PVC-UE за вътрешни и външни стени и обшивки на тавани

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Пластмаси. Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за приложение в строителството. Част 2: Профили от PVC-U и от PVC-UE за вътрешни и външни стени и обшивки на тавани. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмаси. Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за приложение в строителството. Част 3: Означаване на профили от PVC-UE

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Усилени пластмасови композити. Изисквания за профили, получени чрез пултрузия. Част 1: Означаване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Усилени пластмасови композити. Изисквания за профили, получени чрез пултрузия. Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Усилени пластмасови композити. Изисквания за профили, получени чрез пултрузия. Част 3: Специфични изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още