Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Усилени със стъклени влакна пластмаси. Препрег, формовъчни компаунди и ламинати. Определяне съдържанието на стъклотекстил и минерален пълнител. Методи с калциниране (ISO/FDIS 1172:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Усилени с влакна полимерни композити. Определяне на свойствата на натиск по посока, успоредна на равнината на ламиниране (ISO/FDIS 14126:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне температурата на огъване при натоварване. Част 3: Високоякостни термореактивни ламинати и пластмаси, усилени с дълги влакна

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Изготвяне на пробни тела при ниско налягане във вид на плочи или листа от слоести пластмаси, съставени от стъклена тъкан и смола

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмаси термореактивни стъклоармирани. Методи за изпитване на плочи чрез пресуване при ниско налягане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмаси. Усилени с влакна композити. Изработване на пресувани плочи за изпитване от SMC, BMC, DMC

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-81 още

Пластмаси. Термореактивни формовъчни компаунди. Композити и усилващи влакна. Подготвяне на пробни тела за определяне анизотропията на свойствата на композити, формувани чрез пресуване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Усилващи материали. Изисквания за различно ориентирани многослоести тъкани. Част 1: Означаване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Усилващи материали. Изисквания за различно ориентирани многослоести тъкани. Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Усилващи материали. Изисквания за различно ориентирани многослоести тъкани. Част 3: Специфични изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Усилени термопластични формовъчни компаунди. Изисквания за усилени със стъкломат термопласти GMT. Част 1: Означаване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Усилени термопластични формовъчни компаунди. Изисквания за усилени със стъкломат термопласти GMT. Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Усилени термопластични формовъчни компаунди. Изисквания за усилени със стъкломат термопласти GMT. Част 3: Специфични изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Усилени пластмасови композити. Изисквания за профили, получени чрез пултрузия. Част 1: Означаване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Усилени пластмасови композити. Изисквания за профили, получени чрез пултрузия. Част 2: Методи за изпитване и общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Усилени пластмасови композити. Изисквания за профили, получени чрез пултрузия. Част 3: Специфични изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Усилени с влакна пластмаси. Усилени със стъкломат термопласти (GMT). Определяне на течливост и втвърдяване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Усилени термореактивни формовъчни компаунди. Изисквания за листови формовъчни компаунди (SMC) и обемни формовъчни компаунди (BMC). Част 1: Означаване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още