Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пластмаси. Параформалдехид за промишлена употреба. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Стирол мономер. Определяне съдържанието на стабилизатор

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Метилметакрилат технически. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Биопродукти. Съдържание на биовъглерод. Определяне на съдържанието на биовъглерод чрез използване на метода на радиовъглерода

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-31 още

Биопродукти. Съдържание на биовъглерод. Определяне на съдържанието на биовъглерод чрез използване на метода на радиовъглерода

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Полиестери за полиуретани. Метод за определяне на pH

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-81 още

Етилен за полимеризация. Технически изисквания. Опаковка, маркировка, транспорт и съхранение

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-5 още

Пропилен за полимеризация. Технически изисквания. Опаковка, маркировка, транспорт и съхранение

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-5 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 45/SC 3 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 45/SC 3 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 45/SC 3 още