Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Еластични подови покрития. Подови плочи от корк. Изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Калибри за коркови тапи. Форма и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-28 още

Корк. Изделия и полуфабрикати от корк. Класификация и терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Корк гранулиран и корков прах

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Корк обикновен чист агломериран. Деформация под постоянно налягане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Корк сух на плочи. Определения. Класификация и опаковка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Корк суров гранулиран. Определяне на влажността

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Корк порест чист агломериран. Определяне на плътността

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Корк агломериран, слепен на плочи за звукова изолация. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Коркове търговски сухи. Дефиниции, опаковка и транспорт

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Корк натурален на плочи. Определяне на влагата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Еластични подови покрития. Подложки от пресуван корк. Изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Еластични подови покрития. Подови плочи от корк. Изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Еластични подови покрития. Определяне съдържанието на влага в пресуван корк

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Стенни облицовки. Изисквания за роли от корк

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-33 още

Коркови тапи. Характеризиране на запушалки с ниско съдържание на микроби чрез изброяване на образуващи колонии единици от дрожди, плесени и бактерии, способни както да бъдат извлечени, така и да растат в алкохолна среда (ISO 10718:2015)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Корк. Цилиндрични тапи за естествени и газирани шумящи вина. Характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Корк. Речник (ISO 633:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още