Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Метални прахове. Метод за изпитване за определяне на неметални включения в метални прахове с използване на ковани прахови образци

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 1 още

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Пробни тела за изпитване на опън (ISO/DIS 2740:2021)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ЕРГ 1 още

Прахова металургия. Речник (ISO/FDIS 3252:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 1 още

Метални прахове. Определяне на якостта на сурово чрез напречно счупване на пресовани правоъгълни образци (ISO/FDIS 3995:2023)

50.60 Край на гласуването

ЕРГ 1 още

Прахове метални. Определяне съдържанието на кислород чрез редукционни методи. Част 1: Общи насоки (ISO/FDIS 4491-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 1 още

Метални прахове. Определяне съдържанието на кислород чрез редукционни методи. Част 2: Загуба на маса при редукция с водород (загуба на водород) (ISO/FDIS 4491-2:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 1 още

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Пробни тела без надрез за изпитване на удар (ISO/FDIS 5754:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ЕРГ 1 още

Прахова металургия. Горещо изостатично пресоване. Откриване на аргон с използване на методи за газова хроматография и масова спектрометрия

40.60 Край на общественото допитване

ЕРГ 1 още

Прахове метални. Прах и паста алуминиеви пигментни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави твърди спечени. Марки

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прах меден. Марки и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прах железен, получен чрез редукция

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави твърди. Метод за определяне на специфично електрическо съпротивление

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прах бронзов

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Пластини режещи сменяеми многоръбови минералокерамични. Типове, форми и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Сплави твърди металокерамични. Определяне съдържанието на ниобий

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави твърди металокерамични. Определяне съдържанието на тантал от 3 до 15 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави твърди металокерамични. Определяне съдържанието на желязо

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още