Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Метални прахове. Метод за изпитване за определяне на неметални включения в метални прахове с използване на ковани прахови образци

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ЕРГ 1 още

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Пробни тела за изпитване на опън (ISO/FDIS 2740:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 1 още

Спечени метални материали с изключение на твърдите сплави. Определяне на якост на огъване (ISO/AWI 3325)

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 1 още

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Пробни тела без надрез за изпитване на удар (ISO/FDIS 5754:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ЕРГ 1 още

Прахове метални. Прах и паста алуминиеви пигментни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави твърди спечени. Марки

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прах меден. Марки и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прах железен, получен чрез редукция

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави твърди. Метод за определяне на специфично електрическо съпротивление

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прах бронзов

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Пластини режещи сменяеми многоръбови минералокерамични. Типове, форми и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Сплави твърди металокерамични. Определяне съдържанието на ниобий

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави твърди металокерамични. Определяне съдържанието на тантал от 3 до 15 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави твърди металокерамични. Определяне съдържанието на желязо

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави твърди металокерамични. Определяне съдържанието на тантал от 0, 5 до 10 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави твърди металокерамични. Методи за химически анализ. Общи указания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прах цинков

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Изделия спечени от метални прахове. Метод за определяне на пропускливостта на газове и течности

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още