Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Дискове от цинк и легиран цинк

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Аноди калаени

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Тел цинков

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Листове и ивици от оловно-антимонови сплави

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Аноди цинкови

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Листове, ленти и ивици от цинк за изготвяне на детайли за химически източници на ток

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Тръби оловни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Тел оловен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Олово и оловни сплави. Блокове от оловни сплави за производство на листове за екраниране на електрически кабели и за ръкави

60.60 Публикуван стандарт

ТК-20 още

Олово и оловни сплави. Валцувани оловни листове за строителни цели

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Цинк и цинкови сплави. Отливки. Изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Олово и оловни сплави. Оловни оксиди

60.60 Публикуван стандарт

ТК-20 още

Метод за анализ на калай на блокове. Определяне съдържанието на примесите в калай с чистота 99,90 % и 99,85 % чрез атомна спектрометрия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Метод за анализ на калай на блокове. Определяне съдържанието на примесите в калай с чистота 99,90 % и 99,85 % чрез атомна спектрометрия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-20 още

Олово и оловни сплави. Скрап. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-20 още

Леярство. Технически условия за доставка. Част 6: Допълнителни изисквания към отливките от цинкови сплави

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Цинк и цинкови сплави. Сплави за леярски цели. Блокове и течен метал

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Олово и оловни сплави. Обвивки и съединителни муфи от олово и оловни сплави за електрически кабели

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-58 още