Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Мед и медни сплави. Пръти за общи цели

40.60 Край на общественото допитване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Пръти за механична обработка

40.60 Край на общественото допитване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Деформирани и недеформирани заготовки за коване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Телове за общи цели

40.60 Край на общественото допитване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Профили и пръти за общи цели

40.60 Край на общественото допитване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Кухи пръти за механична обработка

40.60 Край на общественото допитване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Изковки

40.60 Край на общественото допитване

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Блокове за претопяване и отливки

40.60 Край на общественото допитване

ТК-20 още

Тръби от мед и медни сплави. Изпитване на разширяване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Ленти медни и месингови радиаторни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Тръбички от мед и медно-цинкови сплави. Метод за определяне замърсеността на вътрешната повърхност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Сплави медни-леярски (бронзове) вторични. Блокове и отливки

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Пръти и тръби бронзови лети

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Листове и ленти за строителни цели

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Пръти за общи цели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Пръти за механична обработка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Деформирани и недеформирани заготовки за коване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Телове с общо предназначение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-20 още