Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани продукти и лети продукти. Специални изисквания за продукти, предназначени за производство на съоръжения под налягане

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Листове и ленти с рулонно нанесено покритие за общо приложение. Спецификации

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен състав и форма на деформираните продукти. Част 3: Химичен състав и форма на продуктите

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Студено изтеглени пръти и тръби. Част 2: Механични свойства

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и профили. Част 2: Механични свойства

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-37 още

Тел за нитове от алуминий и алуминиеви сплави. Изпитване на срязване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Отливки от алуминиеви сплави, лети с противоналягане, под ниско налягане и в кокили. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Отливки от алуминиеви сплави, лети под налягане. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 1: Технически условия за контрол и доставка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 2: Допустими отклонения от размерите и формата

60.60 Публикуван стандарт

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани продукти и лети продукти. Специални изисквания за продукти, предназначени за производство на съоръжения под налягане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Заготовки за повторно валцуване за общо приложение. Част 1: Изисквания за горещовалцувани заготовки за повторно валцуване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Заготовки за повторно валцуване за общи цели. Част 2: Изисквания за студено валцувани заготовки за повторно валцуване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Изтеглени телове. Част 1: Технически условия за доставка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Изтеглени телове. Част 2: Механични свойства

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Изтеглени телове. Част 3: Допустими отклонения от размерите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Изисквания за деформирани и лети продукти за морско приложение (корабостроене, морски и крайбрежни съоръжения)

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Плочи с валцувани шарки. Изисквания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-37 още