Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Единна система за конструкторска документация. Правила за изпълнение чертежи на изковки

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Изковки от въглеродни и легирани стомани, изработени чрез свободно коване на чукове. Терминология. Прибавки и допуски

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изковки стоманени щамповани. Допуски, прибавки и ковашки надбавки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изковки стоманени. Класификация и технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стомана нисколегирана за отливки. Марки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Полупродукти за изковки. Допустими отклонения от размерите, формата и масата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Изковки от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 1: Общи изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Изковки от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 2: Феритни и мартензитни стомани с определени свойства при повишена температура

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Изковки от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 3: Никелови стомани с определени свойства при ниски температури

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Изковки от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 4: Заваряеми дребнозърнести стомани с висока граница на провлачане

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Изковки от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 5: Мартензитни, аустенитни и аустенитно-феритни корозионноустойчиви стомани

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част 1: Магнитно-прахово изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част 2: Изпитване с проникващи течности

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част 3: Ултразвуково изпитване на изковки от феритни или мартензитни стомани

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени изковки. Част 4: Ултразвуково изпитване на изковки от неръждаеми аустенитни или аустенитно-феритни стомани

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Стоманени изковки. Допустими отклонения от размерите. Част 1: Изковки ковани в щампи и вертикални преси

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманени изковки. Допустими отклонения от размерите. Част 1: Изковки ковани в щампи и вертикални преси

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стоманени изковки. Допустими отклонения от размерите. Част 1: Изковки изработени в хоризонтални машини за коване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още