Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част 5: Заварени студенокалибрирани тръби

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Цена на жизнения цикъл (LCC) и оценка на жизнения цикъл (LCA) за тръбни системи от сферографитен чугун

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-17 още

Тръби помпено-компресорни с муфи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Тръби сондажни с муфи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане. Материали и заготовки. Изисквания към безшевни тръби от въглеродни (нелегирани) и легирани стомани, предназначени за работа при температура над 0 °С

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Тръби безшевни от легирани и нелегирани стомани

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Контрол без разрушаване. Тръби стоманени. Вихровотокови методи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изисквания към стоманени електрозаварени тръби с прав надлъжен шев и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Тръби стоманени безшевни горещодеформирани. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Тръби стоманени безшевни студенодеформирани. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Тръби стоманени безшевни горещодеформирани. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Тръби стоманени безшевни студенодеформирани. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Тръби стоманени водо и газопроводни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Тръби обсадни с муфи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани. Част 1: Технически условия на доставка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани. Част 1: Технически условия на доставка. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Горещообработени конструкционни кухи профили от стомана. Част 2: Допустими отклонения, размери и характеристики на профила

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Горещообработени конструкционни кухи профили от стомана. Част 3: Технически условия на доставка за високоякостни стомани, устойчиви на атмосферни влияния

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още