Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Горещовалцувани стоманени шпунтови профили. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Студеноформувани стоманени шпунтови профили. Част 1: Технически условия на доставка

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Студеноформувани стоманени шпунтови профили. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Профили плътни стоманени горещопресувани

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Профили напречни за теснопътни 600 mm ж.п. линии

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Горещовалцувани I-профили със скосени рамене. Допустими отклонения от формата и размерите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

I и H-профили от конструкционна стомана. Допустими отклонения от формата и размерите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани равнораменни Т- профили със закръглени ръбове и ъгли. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 1: Размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Студеновалцувани стоманени профили. Технически условия на доставка. Допустими отклонения от размерите и напречното сечение

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-17 още

Изисквания за състояние на повърхността при доставка на горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и профили. Част 1: Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Изисквания за състояние на повърхността при доставка на горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и профили. Част 3: Профили

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманени изделия с подобрени деформационни характеристики перпендикулярно на повърхността на изделието. Технически условия на доставка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани стоманени шпунтови профили. Част 1: Технически условия за доставка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-17 още

Студеновалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили. Част 1: Технически условия за доставка

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-17 още

Студеновалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-17 още