Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Неръждаеми стомани. Част 3: Технически условия на доставка за полупродукти, пръти, валцдрат, тел, профили и калибровани продукти от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 3: Кръгъл и профилиран тел от нелегирана стомана за приложения при тежък режим на работа

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Материали, получени от излезли от употреба гуми. Стоманена тел. Определяне съдържанието на неметали

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-76 още

Стоманени телени въжета за асансьори. Минимални изисквания (ISO 4344:2022)

60.00 Подготовка за публикуване

Тел стоманен нисковъглероден кръгъл студеноизтеглен с общо предназначение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Тел стоманен нисковъглероден профилен

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Въжета стоманени корабни. Конструкция, размери и технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-31 още

Въжета стоманени поцинковани от нисковъглероден тел

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Вериги стоманени с общо предназначение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-31 още

Тел за пломбиране във въздухоплаването. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Мрежи и перфорирани сита. Видове. Термини и определения

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-55 още

Асансьори електрически. Въжета стоманени

60.60 Публикуван стандарт

ТК-31 още

Мрежи катализаторни от платинови сплави

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Вериги теглителни пластинкови и присъединителни елементи. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 5 още

Тел стоманен кръгъл студеноизтеглен поцинкован. Методи за изпитване на покритието

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Телове стоманени. Класификация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Въжета стоманени. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Тел от нелегирана конструкционна стомана

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още