Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Неръждаеми стомани. Част 3: Технически условия на доставка за полупродукти, пръти, валцдрат, тел, профили и калибровани продукти от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Покрития от цветни метали върху стоманен тел. Част 2: Покрития от цинк или цинкова сплав

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 3: Кръгъл и профилиран тел от нелегирана стомана за приложения при тежък режим на работа

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-17 още

Тел стоманен нисковъглероден кръгъл студеноизтеглен с общо предназначение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Тел стоманен нисковъглероден профилен

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Въжета стоманени корабни. Конструкция, размери и технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-31 още

Тел стоманен калиброван за производство на свързващи детайли

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Въжета стоманени поцинковани от нисковъглероден тел

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Вериги стоманени с общо предназначение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-31 още

Тел за пломбиране във въздухоплаването. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Мрежи и перфорирани сита. Видове. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Асансьори електрически. Въжета стоманени

60.60 Публикуван стандарт

ТК-31 още

Мрежи катализаторни от платинови сплави

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Вериги теглителни пластинкови и присъединителни елементи. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 5 още

Тел стоманен кръгъл студеноизтеглен поцинкован. Методи за изпитване на покритието

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Телове стоманени. Класификация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Въжета стоманени. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Тел от нелегирана конструкционна стомана

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още