Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Размери и допустими отклонения на калибрирани стоманени и студено изтеглени продукти

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-17 още

Стомана шестостенна куха за бургии. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стомана гладкоизтеглена за шпонки. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стомана гладкоизтеглена шпонкова сегментна. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стомана квадратна горещовалцувана за преработка. Размери и технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Горещовалцувани плоски стоманени пръти и широкоивична стомана с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани квадратни стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани кръгли стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани шестостенни стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани "булбови" профили. Размери и допустими отклонения от формата, размерите и масата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани плоски пръти от стомана за пружини. Част 1: Плоски пръти. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани плоски пръти от стомана за пружини. Част 2: Листови ресори с ребра и вдлъбнатини. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманени пръти и тел за студено формоване и студено екструдиране. Част 1: Общи технически условия на доставка

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Стоманени пръти и тел за студено формоване и студено екструдиране. Част 2: Технически условия на доставка за стомани, непредназначени за термообработка след студена преработка

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Стоманени пръти и тел за студено формоване и студено екструдиране. Част 3: Технически условия на доставка за циментуеми стомани

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Стоманени пръти и тел за студено формоване и студено екструдиране. Част 4: Технически условия на доставка за стомани за закаляване и отвръщане

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още