Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционни стомани с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Непрекъснато горещовалцувани лента и дебел/тънък лист, нарязан от широка лента от нелегирани и легирани стомани. Допустими отклонения от размерите и формата

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 2: Технически условия на доставка за тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 3: Технически условия на доставка за полупродукти, пръти, валцдрат, тел, профили и калибровани продукти от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Студеновалцувани плоски продукти от нисковъглеродна стомана за стъкловидно емайлиране. Технически условия на доставка

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-17 още

Магнитни материали. Методи за определяне на геометричните характеристики на лист и лента от електротехническа стомана

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-17 още

Листови заготовки, съединени чрез лазерно заваряване. Технически условия на доставка

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Самоносещи метални листове за покриви, външни обшивки и прегради. Определения и изисквания към продуктите

50.60 Край на гласуването

ТК-61 още

Магнитни материали. Част 8: Методи за определяне на геометричните характеристики на електрически стоманени ленти и листове

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-79 още

Стомана горещовалцувана широкоивична. Размери

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Лента стоманена за брониране на кабели

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на листове с дебелина до 8 mm

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Стомана листова вълнообразна

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Стомана. Металографски метод за оценка на микроструктурата на листове и ленти от въглеродна конструкционна стомана

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Лента стоманена рязана от студеновалцувана въглеродна стомана

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Ламарина студеновалцувана покалаена (бяла) лакирана и листолакирана

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Листове стоманени с дебелина до 2,8 mm с общо предназначение

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още