Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стомана нисколегирана за отливки. Марки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Прокат сортов от въглеродна стомана обикновено качество. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 2: Технически условия на доставка за нелегирани конструкционни стомани

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща употреба в машиностроенето. Част 2: Нелегирани качествени и специални стомани

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Тръбни фитинги за челно заваряване. Част 2: Нелегирани и феритни легирани стомани с изисквания за специфичен контрол

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Химичен анализ на черни метали. Анализ на нисколегирани стомани чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма. Определяне на Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (общ) и Sn [рутинен метод]

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Термообработваеми стомани, легирани стомани и автоматни стомани. Част 1: Нелегирани стомани за закаляване и отвръщане (ISO 683-1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Термообработваеми стомани, легирани стомани и автоматни стомани. Част 2: Легирани стомани за закаляване и отвръщане (ISO 683-2:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 17/SC 4 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 17/SC 4 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 17/SC 4 още

40.00 Проект, регистриран за обществено допитване

ISO/TC 17/SC 4 още

50.00 Проект, регистриран за официално гласуване

ISO/TC 17/SC 4 още