Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Материали феромагнитни. Методи за определяне на магнитните характеристики в постоянни полета

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Тънък лист и лента от магнитна стомана за използване при средни честоти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Магнитни материали (черни метали) за използване в релета

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Измерване на свойствата на покритието от изотропна електротехническа стомана

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още