Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Стомана за предварително напрягане. Част 3: Пръти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Стомани за армиране на бетон. Продукти от поцинкована армировъчна стомана

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-17 още

Стомана за армиране на бетон. Неръждаема стомана

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Стомана за предварително напрягане. Въжета за конструктивни приложения с покритие от восък и с обвивка

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-17 още

Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 3: Стомани за предварително напрягане

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-17 още

Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Тел стоманен кръгъл за армиране на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-17 още

Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Поцинкована армировъчна стомана. Част 2: Продукти от поцинкована армировъчна стомана

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Катодна защита на стомана в бетон (ISO 12696:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 1: Пръти, тънки пръти и телове за армиране (ISO 15630-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 2: Заварени мрежи и заварени скелети (ISO 15630-2:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 3: Стомани за предварително напрягане (ISO 15630-3:2019, коригирана весрия от 2019-10)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стомани за армиране на бетон. Съединителни устройства за механично свързване на пръти. Част 1: Изисквания (ISO 15835-1:2018)

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Стомани за армиране на бетон. Съединителни устройства за механично свързване на пръти. Част 2: Методи за изпитване (ISO 15835-2:2018)

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още