Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционни стомани с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Термообработваеми стомани, легирани стомани и автоматни стомани. Част 17: Стомани за съчмени и ролкови лагери (ISO 683-17:2014)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-17 още

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 2: Технически условия на доставка за нелегирани конструкционни стомани

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 3: Технически условия на доставка за нормализирани/нормализиращо валцувани заваряеми финозърнести конструкционни стомани

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 5: Технически условия на доставка за конструкционни стомани с подобрена устойчивост на атмосферна корозия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционни стомани с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стомани и сплави за клапани на двигатели с вътрешно горене

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени крайбрежни конструкции. Технически условия на доставка. Част 1: Плочи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени крайбрежни конструкции. Технически условия на доставка. Част 2: Профили

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени крайбрежни конструкции. Технически условия на доставка. Част 3: Горещообработени кухи профили

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени крайбрежни конструкции. Технически условия на доставка. Част 3: Горещообработени кухи профили

50.60 Край на гласуването

ТК-17 още

Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени крайбрежни конструкции. Технически условия на доставка. Част 4: Студенообработени кухи профили

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Автоматично пясъкоструйно почистени и автоматично грундирани продукти от конструкционни стомани

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още