Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Чугун и стомана. Европейски стандарти за определяне на химичния състав

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Изделия металургични. Полуфабрикати. Методи за определяне на специфичното електрическо съпротивление

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Металопродукция. Методи за измерване отклоненията от формата

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Общи технически условия на доставка на продукти от стомана

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Определения за стоманени продукти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Продукти от стомана. Документи от контрол. Списък на информацията и описание

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Метални продукти. Видове документи от контрол

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Устойчиви на пълзене стомани, никелови и кобалтови сплави

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Определяне на физичните и механичните свойства на стомани с използване на модели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стълбове за осветление. Част 5: Изисквания за стоманени стълбове за осветление

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Материали от черни метали. Термообработки. Речник (ISO 4885:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Европейски сертифицирани сравнителни материали (EURONORM-CRM) за определяне на химичния състав на продукти от чугун и стомана

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 17/SC 20 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 17/SC 20 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 17/SC 20 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 17 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 17/SC 3 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 17/SC 3 още